Podvrty Popelka

Firma Popelka byla založena v roce 1996. Od svého založení se firma nejdříve věnovala řezání povrchů a provádění protlaků. Nyní se firma specializuje na horizontální řízené vrtání.

Nabízíme

  • bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, plynové a kanalizační potrubí) pod vodními toky, silnicemi, kolejemi, lesními porosty, městskou infrastrukturou a dalšími povrchovými překážkami
  • vrty k stabilizaci svahů skládky důlních odpadů a dalších nestabilních ploch
  • vrty k odvodnění svahů, kde sesuvy půdy ohrožují bytovou zástavbu
  • vrty na zprostředkování tekutiny mezi vertikálními vrty a zařízením na zpracování
  • vrty k vyčištění kontaminovaných oblastí v projektech obnovy životního prostředí

Výhody

Rychlost

  • pokládka naší technikou je mnohonásobně rychlejší než výkopy

Vaše úspora

  • s naší technikou nedojde k porušení stávajících povrchů
  • ušetříte za dopravní značení a dopravní uzávěry, provádíme pokládku bez větších omezení průchodnosti komunikace
  • ušetříte za odvoz zeminy z výkopů a jeho zpětný dovoz + nákup a dovoz zásypných materiálů

Monitoring

  • celý vrt je pečlivě ve svém průběhu monitorován (přesná pozice a hloubka vrtu), jsme schopni se vyhnout stávajícím inženýrským sítím i dalším překážkám